JUNİOR (Küçüklere) EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ:

7 ile 17 yaş gruplarını kapsayan programlarımız 120 saat sürelidir. Hafta sonu olan kursları velilerin tercihlerine göre cumartesi veya pazar günleri bir gün ve üç saat şeklinde düzenlenir. Bu kursların etüt ve takviye bölümü hafta arası yapılmakta dır. Takviye denilen kurslar okul derslerindeki eksiklerin giderilmesi veya hafta sonu göreceği derslerin pratiğe dönüştürme amaçlı düzenlenen ve uygulanan hafta arası yapılan ücretsiz derslerdir. Bu kurslar hafta arası 5 gün süreklidir. Yani öğrenci günün her saatinde Ozan Dil’de etüt ve ders alma olanağına sahip olacak. Her öğrencinin zevkle izlemek isteyeceği bu dersler çeşitli oyunlar, şarkılar ve pratik çalışmaları içerir. Bu programı izleyen kursiyerler daha ilk haftanın sonunda belirgin bir şekilde konuşma hünerlerini geliştirirler. Böylece kendilerine olan güvenlerini kat kat artırarak daha çok İngilizceyi kullanma ortamlarına katılmaya can atacaklardır. Okullarında sınıf arkadaşlarının imrenerek izleyeceği bireyler olarak göze çarparlar. Kısacası bu vesile ile bir dili etkin öğrenme zevkine varacaklar ve daha liseye başlamadan ikinci bir dil öğrenme arzusuna kapılacaklar.