İngilizce Kursları altı basamaklı kur sistemine dayanır. Her kurda ‘Headway English Course’ serisinden bir kitap okutulmaktadır. Her kurda bu kitapların yani sıra aynı düzeyi içeren çok çeşitli kaynaklardan destekleyici dokümanlar, bilgisayar  CD’leri ve kasetlerden de yararlanacak kursiyerlerimiz ilgili seviyeleri etkin şekilde öğrenirler. Kur barajı %70 tir. Bu düzeye ulaşamayan kursiyerlere ücretsiz tekrar hakki verilir. Kurslarımızda Biri yabancı ve diğeri Türk deneyimli İngilizce öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görevlendirilir.

İngilizce Kursları kendi binamızda olabildiği gibi, talep eden firmaların kendi yerlerinde de özel dersler düzenlenebilir. Grup yada özel dersler haftanın her günü için ihtiyaç doğrultusunda düzenlenir. Ayrıca özel amaçlı kurslar yoğun bir şekilde düzenlenir ve uygulanır.
İngilizce’yi öğrenmiş fakat aktif kullanamayan adaylar için sadece konuşma sınıflarında pratik içeren dersler düzenlenir. Ayrıca yabancı öğretmenlerden özel ders almak isteyen adayların bu ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılanmaktadır. Altı basamaklı kur sistemimiz aşağıdaki şekilde uygulanır.

BEGINNER (Başlangıç): İngilizce Kursu 100 saat süreli bir eğitimi kapsar. HeadWay-Begginer course book kitabında ki on dört ünitenin hepsi ve buna ilave destekleyici dokümanları kapsayan yoğun bir başlangıç İngilizce kursudur. Bu çalışmalar bilgisayar ortamında ilave çalışmalarla desteklenir.

ELEMENTARY (Temel): İngilizce Kursları 110 saat süreli bir eğitim olup, yine ayni serinin Elementary adli kurs kitabi okutulur. On dört ünitelik bu kitabı farklı kaynaklarla destekleyen dokümanlar,hikaye kitapları, CD ve kasetleri içeren yoğun bir çalışmayı kapsar. Yukarıda ki saat süresi ek çalışmaları içermiyor. Bu kurda en az 30 saat ilave ders yapılmaktadır. Bu oran gurupların ihtiyaçlarına göre  artış gösterebilir.

PRE-INTERMEDIATE (Orta öncesi)İngilizce Kursları 120 saat süreli bir eğitimi kapsamakla birlikte ders takviyeleri ile bu süre en az 30 saat daha fazla olabilmektedir. Eğitimde garanti anlaşmamız olduğu için gerekli görüldüğünde bu sürenin çok daha artması mümkün. Bu seviyenin ders kitabi aynı kurs kitaplarının ilgili düzeyindeki 14 ünitelik bir kitaptır.

4 INTERMEDIATE (Orta) : İngilizce Kursları 120 saat süreli bu eğitimimizde ek derslerle artış göstermektedir. Bu seviyedeki aynı seriden bir kitap ve onu destekleyen kaynaklar okutulmaktadır. 12 ünite kapasiteli kitap CD ve kasetlerle desteklenir.Ayrıca eğitim amaçlı kullanılan araçlar bilgisayar destekli olarak uygulanmaktadır.

5  UPPER-INTERMEDIATE : İngilizce Kursları 120 saat süreli bir eğitim ve onu destekleyen ek çalışmalar.Bu düzeydeki kursiyerlerimiz orta üstü eğitime başlamış olurlar ve etkili bir iletişim gerçekleşmiştir.Bu seviyedeki 12 ünite kapasiteli kitap okutulur. Buna bağlı olarak dergi,gazete ve roman okuyabilmekte ve yorum yapabilmektedir. Bu düzeydeki adayların (Speaking) konuşma sınıflarındaki  dersleri ücretsizdir.

6  ADVANCED : İngilizce Kursları 120 saat süreli bu eğitimimizde yine aynı seriden bir kitap ve onu destekleyen dökümanlar. Bu düzeydeki öğrencilerimiz etkili bir konuşmacıdır. Her türlü tartışma ve açık oturuma katılırlar ve zorlanmadan bu görevlerini yapabilirler. Kullandıkları dil akıcıdır.

Ozan Dil bu konuda kendine düşen görevi en iyi şekilde algılamış ve bu doğrultuda gereken her şeyi hazırlamıştır. Deneyimli kadrosu ve gerekli alt yapısı ile bu hedefe yararlı olabilecek ölçüde yoğun çalışmalar sürdürmektedir. Bunu yaparken öğrencilerimize en mantıklı  ekonomik ve sosyal ders programları hazırlanmış durumdadır. “Yabancı Dil öğrenmenin çok elit guruplar için uygun olur” söylemlerini Ozan Dil bu programları ile boşa çıkarmıştır. Dil öğrenimini en geniş kitlelere yaymaya karar vermiş ve uygulamaya devam etmektedir.